Wir sprechen Ihre Sprache und unterstützen Sie!

Wir beschäftigen gern auch Mitarbeiter/innen aus den EU- Ländern, der Ukraine sowie mit Migrationshintergrund mit und ohne Deutschkenntnisse. Unsere Disponenten verfügen über entsprechende Sprachkenntnisse und bieten Unterstützung bei allen Themen, die zur Aufnahme einer Beschäftigung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften erforderlich sind, wie z. B. Anmeldevorgänge, Kontoeröffnung und anderes.

Im Menü „Stellenangebote“ sind die Arbeitsangebote veröffentlicht.

Litauisch (LT)
Taip pat mielai įdarbiname darbuotojus iš Europos Sąjungos šalių, Ukrainos, taip pat imigrantus, mokančius ir nemokančius vokiečių kalbos. Mūsų personalo dispečeriai moka atitinkamas kalbas ir teikia pagalbą visais su įdarbinimu susijusiais klausimais pagal norminius aktus, kurių reikalaujama, pavyzdžiui, registracija, banko sąskaita ir kt. Darbo pasiūlymai skelbiami skiltyje „laisvų darbo vietų sąrašas“.
Lettisch (LV)

Mēs labprāt pieņemam darbā arī darbiniekus/-ces no Eiropas savienības valstīm, ukrainas, kā arī iebraucējus ar un bez vācu valodas zināšanām. Mūsu personāla dispečeri pārvalda attiecīgās valodas un sniedz atbalstu visos jautājumos, kas saistīti ar darbā iekārtošanu pēc normatīvajiem aktiem, kuri nepieciešami , kā piemēram, pieraksts, bankas konts u.c.
Sadaļā “vakanču saraksts” ir publicēti darba piedāvājumi.

Polnisch (PL)
Zatrudniamy również pracowników z krajów UE, Ukrainy jak i pracowników z innych krajów ze znajomością języka niemieckiego, lub bez. Nasi dysponenci i koordynatorzy rozmawiają w wielu językach i oferują wsparcie we wszystkich tematach, które są niezbędne do podjęcia zatrudnienia na terenie Niemiec, m.in. meldunek, konto bankowe itd. Aktualne oferty pracy znajdują się w zakładce ,, Praca/Oferty pracy.”
Englisch (EN)
We also employ people from EU-Countries, Ukraine and people with a migration background. With and without knowledge of German. Our dispatchers have the relevant language skills and offer support in all matters required to take up employment in compliance with legal regulations. This includes registration procedures, opening a bank account and more. You can find current vacancies in the „Vacancies“ menu.
Russisch (RU)
Мы также рады принять на работу сотрудников из стран Евросоюза, Украины, а также иммигрантов со знанием немецкого языка и без него. Наши штатные диспетчеры знают соответствующие языки и оказывают поддержку во всех вопросах, связанных с трудоустройством согласно нормативным актам, которые необходимы, например, регистрация, банковский счет и т. д. Предложения о работе публикуются в разделе «Список вакансий».